سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

حرفهایی ازجنس بهشت
پیامبراکرم(ص): *بهترین ازدواج هاآن است که آسانترانجام گیرد* 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

اسلام که راجع به حجاب حرف میزند,آیات قران که راجع به حجاب حرف میزند,راجع به حدودزن ومردبایکدیگردستوردارد,این به خاطرخودمردم است,به خاطرهمین خانواده هاست.

همین دخترهای جوان که شوهرشان رامیخواهندازدست ندهند,این پسرهای جوان که زن محبوبشان رامیخواهندازدست ندهند,این بدون حجاب وبدون رعایت نمیشود,این آیات قران

حکمت آمیزوعمیق است.این محرم ونامحرم ها,این حجاب وعفاف زن,این(قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم...وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن)

,چشمهایتان رابه هرمنظره ای بازنکنید,به هرجیزی نگاه نکنیدتابه هرطرفی کشانده نشویداین برای چیست؟این برای این است که این زن وشوهربه هم وفاداربمانند.آن مردی وآن

زنی که درجوامع فاسددنیابه هرجارسیدند,به هرگذرگاهی که رفتند,هرطوردلشان خواست سوءاستفاده کردندواختلاط پیداشد,دیگربرای آناهمحیط خانوادگی چقدراهمیت پیداخواهد

کرد؟!هیچ.اسمش را هم گذاشته اندآزادی,که اگراین آزادی باشد بزرگترین بلیه های بشرمحسوب میشود.آن مردی که هرطوردلش بخواهدبه هرطرف متمایل باشدبه طرف

زنها,عنانی ندارد,حفاظی نداردوآن زنی که باحیاوعفاف وحجاب انسانی آراسته نیست,حفاظی ندارد,چنین زن ومردی برای زن خودشان,برای شوهرخودشان احترامی واهمیتی قائل

نیستند.دراسلام,یک زن ومرددرمقابل هم مسئول هستندوبه هم علاقه مندند.به هم محتاج و وابسته اند.یک سلسله عظیم وطولانی که ازاحکام ناشی می شودازچیست؟ازاینکه

میخواهندخانواده محکم بماندواین زن وشوهربه هم خیانت نکنندوباهم باشند.

 


[ سه شنبه 93/1/5 ] [ 10:31 صبح ] [ حسن ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

لینک های ویژه
آرشیو مطالب
امکانات وب